รีวิวหนังสือ “ทำเล็กๆ ทีละน้อย ค่อยๆ ทำทีละนิด เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตคุณได้”

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้ทราบว่า จะสามารถใช้พลังจากแนวคิดและวิธีการที่ดีของ "ไคเซ็น" มาประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและวิธีคิด โดยการใช้ "วิธีการเปลี่ยนแปลงหรือขั้นตอนเล็ก ๆ" และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร เพราะสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณปรับปรุงในแต่ละวันนั้น มันจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มันจะยั่งยืนตลอดไป