Cover_final23-08-2017-01

Coaching Equation พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มประสิทธิผลงาน

250.00  บาท


สั่งซื้อหนังสือทาง LINE@

*ค่าส่ง 50 บาท ส่งฟรีเมื่อซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ส่งแบบ EMS ทั่วประเทศ)

เรียนรู้ และเข้าใน การโค้ช ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • COACHING EQUATION
  • ผู้เขียน: โค้ชโจ้ รัฐภูมิ เฮงรัศมี
  • สำนักพิมพ์: เลิร์นนิงฮับ(ไทยแลนด์)
  • จำนวนหน้า: 174
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 978-616-8070-11-6
จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ เกิดจากผมตั้งคำถามกับตัวเองว่า
"อะไรจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน" 

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ทั้งในบทบาทผู้นำ ที่ทำหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลให้เกิดขึ้นในองค์กร และบทบาทที่ปรึกษา ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรต่างๆ ซึ่งมักจะพบว่า หลายต่อหลายครั้ง เราทุ่มเททรัพยากรเพื่อนพัฒนาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จนในที่สุดเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ในองค์กรนั้นๆ

แต่มักจะพบว่า หลังจากนั้นไม่นาน สิ่งที่เราได้พยายามทุ่มเท ลงทุน ลงแรง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีแนวโน้นกลับไปเป็นเช่นเดิม รวมถึงในขณะที่เราเข้าไปทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ท้าทายที่สุด คือการทำงานกับ "คน" หาใช่เป็นเรื่อความรู้ หรือเทคนิตต่างๆ ไม่

และนี่เป็นเหตุผลให้ผมสนใจ อยากศึกษา และเพิ่มเติมความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ "การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน" และ "การทำงานกับคนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ผมจำได้ว่า ผมเริ่มต้นศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ ปี 2012 หรือ ปี พ.ศ. 2555 จนได้มาพบกับ "ศาสตร์การโค้ช" (Coaching) ที่ได้เปลี่ยนความเข้าใจจองผมเกี่ยวกับคำว่า "โค้ช" และ "การโค้ช" อย่างสิ้นเชิง

ตัวอย่าง เนื้อหาภายในเล่ม